Strona główna » Ważne informacje » Co zrobić, aby nie dostać mandatu poruszając się ciągnikiem rolniczym po publicznej drodze?

Szukaj produktu

Certyfikat Ursus

          certyfikat ursus

Sprawdź nas

Rzetelna Firma MIZAR
Okazje.info

Statystyka

  • Ilość produktów: 38786
  • Ilość kategorii: 1146
  • Ilość promocji: 101
  • Ilość nowości: 2011
  • Aktualnie klientów na stronie: 41
  • Sklep odwiedziło: 12162088 klientów
  • Sklep działa od: 30-07-2014

Waluta

Co zrobić, aby nie dostać mandatu poruszając się ciągnikiem rolniczym po publicznej drodze?

Data dodania: 27-06-2020 Jak bezpiecznie poruszać się po publicznej drodze ciągnikiem lub maszyną rolniczą. Lato i jesień to okresy wzmożonego ruchu maszyn rolniczych na drogach, dlatego też kierujący nimi powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Artykuł powstał z myślą o kierowcach ciągników i maszyn rolniczych w celu przypomnienia im podstawowych przepisów dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Nie należy zapominać jednak o tym, że większość wypadków związanych z maszynami rolniczymi ma miejsce podczas prac polowych. Dlatego trzeba pamiętać, aby dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób w każdej sytuacji.

W artykule staraliśmy się w sposób możliwie wyczerpujący przekazać najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących aktualnie przepisów o ruchu drogowym oraz wskazać, które z nich są najczęściej łamane przez kierowców ciągników i maszyn rolniczych.

Wystające części i przedmioty

 

Nie należy umieszczać wewnątrz i na zewnątrz pojazdu wystających spiczastych lub ostrych części bądź przedmiotów

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

(art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

 

Zabronione jest umieszczanie wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu.

(art. 66 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

 

Wystające części pojazdów powinny być zdemontowane lub złożone

Dopuszczony do uczestnictwa w ruchu pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, aby wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły zostać na czas jazdy zdemontowane lub złożone.

(§45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)

 

Wystające poza obrys części pojazdów powinny być oznakowane

Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej.

(§45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)

 

Do zapamiętania:

Wystające przedmioty i części pojazdów oraz maszyn powinny zostać zabezpieczone lub zdemontowane. Skrajne elementy należy odpowiednio oznaczyć.

 

Zezwolenie kategorii II na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego

 

Zezwolenie kategorii II na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsca rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

(art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wysokość tej opłaty wynosi 100 zł.

(Wzór wniosku - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wysokość opłaty - przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego).

Starosta wydaje zezwolenie kategorii li, na blankiecie zezwolenia kategorii II na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

(Załącznik Nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych)

Zezwolenie kategorii II uprawnia wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

(art. 64 ust. 3 i załącznik nr 1 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

 

Do zapamiętania:

Wniosek o przejazd pojazdem nienormatywnym składa się u starosty po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł. Ważność wydanego zezwolenia trwa 12 miesięcy.

 

Obowiązkowe wyposażenie ciągnika

 

Ciągnik rolniczy powinien być wyposażony w następujące elementy:

kabinę lub ramę ochronną (przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r. oraz do pojazdu o masie własnej powyżej 800 kg),

wycieraczkę przedniej szyby, zapewniającą dostateczne pole widzenia kierowcy (przepis stosuje się do pojazdu wyposażonego w przednią szybę o takich wymiarach i kształcie, że kierowca może obserwować drogę tylko przez tę szybę bez zmiany normalnej pozycji),

prędkościomierz lub inne urządzenia umożliwiające odczyt prędkości jazdy co najmniej na najwyższym biegu (przepis stosuje się do zarejestrowanego po dniu 30 września 1993 r. ciągnika rolniczego, którego konstrukcja umożliwia przekroczenie prędkości 25 km/h),

co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej, a drugie po prawej stronie pojazdu

sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie dopuszcza się umieszczenie w ciągniku rolniczym i leśnym siedzenia dla pasażera, o ile spełnione są następujące warunki:

siedzenie powinno być tak umieszczone, aby pasażer nie był narażony na niebezpieczeństwo i nie stwarzał ograniczenia w kierowaniu ciągnikiem,

siedzenie powinno być wyposażone w oparcie ustalające boczne i tylne o wysokości co najmniej 200 mm (wymagania tego nie stosuje się, jeżeli oparcie siedzenia jest utworzone przez część kabiny lub ramy ochronnej),

poduszka siedzenia powinna być miękka i elastyczna,

ciągnik powinien być wyposażony w podnóżek na stopy pasażera oraz uchwyty ręczne umożliwiające dostęp do siedzenia pasażera i ułatwiające pasażerowi utrzymanie pozycji.

(Art. 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)

Do zapamiętania:

Wymagania dotyczące wyposażenia ciągnika i pojazdu samochodowego niewiele się różnią. Szczególna uwagę należy zwrócić, gdy chcemy przewozić w kabinie pasażera.

 

Najczęściej popełniane wykroczenia przez kierowców ciągników z aktualnym taryfikatorem mandatów

 

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

od 100 do 300 zł

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

100 zł

za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, ale nie więcej niż

500 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot. przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób

100 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

150 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200 zł

Niestosowanie się do znaków B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"

250 zł

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

od 200 do 500 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200 zł

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100 zł

 

Co to jest ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny?
 

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Dopuszczalna prędkość jazdy (również z przyczepą) wynosi 30 km/h.

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h.

 

Dopuszczalna szerokość pojazdu
 

Do 3,0 m

Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

(§45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)

 

Od 3,0 m do 3,5 m

W przypadku, jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

(art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

 

Powyżej 3,5 m

Natomiast w przypadku, jeżeli ciągnik lub pojazd wolnobieżny nie spełnia wymienionych wyżej warunków odnośnie szerokości, nie jest dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.

(art. 71 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

 

Do zapamiętania:

Dopuszczone do ruchu drogowego są te pojazdy, których szerokość nie przekracza 3,0 m. Gdy mieści się ona w granicach od 3,0 m do 3,5 m, musisz wystąpić do starosty o zezwolenie kategorii II. Pojazdy szersze niż 3,5 m nie mogą poruszać sie po drogach publicznych.


Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Ważne informacje

Dane do wpłaty

MIZAR
Konto PKO BP S.A.
pko bank konto mizar
12 1020 3235 0000 5902 0006 9906


Dane do przelewu bankowego zagranicznego:

Nazwa konta:
PLN
MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Numer IBAN: PL12102032350000590200069906
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Nazwa banku: PKO BP S.A.

EURO
MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Numer IBAN: PL19102032350000510201071406
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Nazwa banku: PKO BP S.A

Systemy płatności

  • PayU
  • Credit Agricole Raty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Promocje

Katalogi Granit

Uprawa ziemi, technika gnojowicy i ochrona roślin:
Uprawa ziemi, technika gnojowicy i ochrona roślin
Zobacz wszystkie katalogi 1-13
alt

Najlepiej oceniane produkty

PIASTA TYLNA MTZ KPL ORYGINAŁ 703104010-20001

PIASTA TYLNA MTZ KPL ORYGINAŁ 703104010

Średnia ocena 5/5Średnia ocena: 5/5
(głosów: 2)
Piasta koła tylnego kpl ze śrubamiZastosowanie: MTZ 80 82 82a 82sa 82tsa Pronar 82a 1025 1221 oraz pochodneNr kat.: 703104010-BY 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem). Sprzedaż prowadzimy wyłącznie do wyczerpania zapasów -strona nie odzwierciedla aktualnego stanu magazynowego. W przypadku braku towaru, towaru na zamówienie lub dłuższego terminu dostawy, prosimy o kontakt ze sklepem celem potwierdzenia dostępności i aktualnej ceny!