Strona główna » Ważne informacje » Opryskiwacz – budowa i zastosowanie

Opryskiwacz – budowa i zastosowanie

Data dodania: 18-06-2018

Każdy rolnik zajmujący się roślinami uprawnymi ma świadomość tego, jak wiele tysięcy różnych szkodników, chorób, a także chwastów zagraża uprawom. Dlatego tak istotna jest ochrona roślin, która, mimo że nie jest plonotwórcza, znacznie ogranicza utratę plonów. Jedną z metod ochronnych jest metoda chemiczna, w której niezbędne jest wykorzystanie opryskiwacza. Na czym polega wspomniana metoda, jakie zastosowanie ma opryskiwacz i jak jest zbudowany? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

dysze do opryskiwaczaMetoda chemiczna

 
Chemiczna metoda ochrony roślin jest uważana za najbardziej rozwinięty sposób zwalczania chorób, chwastów i szkodników. Metoda ta polega na zastosowaniu chemicznych środków ochronnych dla roślin, które zwane są pestycydami. Pestycydy najczęściej stosuje się w rolnictwie intensywnym. Opryskiwacz może także służyć do rozpylania środków grzybobójczych. Przykładem takiego produktu jest Bumper 250EC
 

Opryskiwacze – zastosowanie

 
Opryskiwacz jest maszyną, która rozbija strugę cieczy na krople o odpowiedniej średnicy i kieruje je do miejsca przeznaczenia, czyli na rośliny, krzewy czy drzewa. Na rynku dostępnych jest wiele modeli opryskiwaczy, które możemy sklasyfikować pod kątem sposobu rozpylania cieczy oraz ze względu na sposób napędu. W produkcji polowej jednak najczęściej wykorzystuje się opryskiwacze ciągnikowe zawieszane i przyczepiane.
 

Części do opryskiwaczy – budowa urządzenia

 
Zbiornik. Pojemność zbiornika może być różna, gdyż zależy ona od rodzaju opryskiwacza. Faktem jest, że jego kształt powinien być obły, gdyż tylko w taki sposób można go utrzymać w czystości. Na dnie zbiornika zazwyczaj znajduje się wgłębienie, tzw. studzienka, która umożliwia całkowite opróżnienie pojemnika.
 
Pompa do opryskiwacza. Jest jednym z najważniejszych podzespołów opryskiwacza. W najczęściej stosowanych opryskiwaczach ciągnikowych stosuje się pompy przeponowe, przeponowo-tłokowe oraz pompy tłokowe. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie wydajności pompy do pojemności zbiornika i szerokości roboczej opryskiwacza. Im większy zbiornik i szerokość robocza opryskiwacza, tym większą wydajność powinna mieć pompa do opryskiwacza. Bardzo często w dużych opryskiwaczach stosuje się dodatkowo pompy wirowe, których zadaniem jest mieszanie cieczy użytkowej.
 
Mieszadło. W każdym zbiorniku opryskiwacza koniecznie musi być zamontowane mieszadło, gdyż to one nie dopuszcza do rozwarstwiania się cieczy lub osadzania się jej na dnie zbiornika. Najczęściej stosowanymi mieszadłami są mieszadła hydrauliczne, które mogą mieć budowę rurową lub konstrukcję eżektorową. Należy pamiętać, że zasilanie mieszadła nie może być zależne od ustawienia zaworu sterującego. To dlatego najczęściej jest ono zasilane bezpośrednio z pompy. Zadaniem mieszadła jest także zmieszanie koncentratu nawozu (np. saletra wapniowa) z wodą i innymi substancjami potrzebnymi do nawożenia roślin.
 
Filtry. Oczyszczają przepływającą przez pompę i zawór rozdzielczy ciecz. Ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, gdyż w przeciwnym razie może ona zmniejszyć żywotność elementów układu cieczowego. Wspomniane zanieczyszczenia zapychają dysze do opryskiwacza, uniemożliwiając poprawne opryskanie roślin. Układ filtrujący składa się z kilku następujących po sobie filtrów, gdzie każdy następny wyposażony jest w bardziej gęstą siatkę w porównaniu do poprzedniego. Na układ filtrowania składa się: sito wlewowe, filtr ssawny, filtr ciśnieniowy (tłoczny) oraz indywidualne filtry rozpylaczy.
 
Zawór sterujący i manometr. Głównym zadaniem zaworu sterującego jest podtrzymanie stałego ciśnienia roboczego oraz zasilanie substancją roboczą poszczególnych części belki polowej, mieszadła i innych urządzeń. Precyzja działania tego urządzenia ma bardzo duży wpływ na dokładność dozowania cieczy. Zawór sterujący składa się z trzech mniejszych zaworów: głównego, regulacyjnego oraz zaworów sekcyjnych.
 
Manometr służy do kontroli ciśnienia roboczego i na bieżąco sygnalizuje poprawność działania poszczególnych zespołów. Jeśli dojdzie do spadku ciśnienia podczas pracy, może to być spowodowane zapchaniem filtra tłocznego. Ciśnieniomierz powinien mieć odpowiednią średnicą, tak by mógł być widoczny z poziomu siedziska.
 
Belka polowa opryskiwacza. Ma wpływ na równomierność pokrycia cieczą opryskiwanej powierzchni. Materiał, z którego jest wykonywana, musi być odporny na różnego rodzaju odkształcenia, ale powinien także być lekki. Składa się z kilku zawiasowo połączonych ze sobą elementów, dzięki czemu można ją rozkładać do długości nawet 40 m, ale umożliwia także poruszanie się opryskiwaczem po drogach publicznych. Każda belka składa się z kilku zasilanych osobno sekcji opryskowych, co jest spowodowane tym, że zbyt duża liczba rozpylaczy zamontowanych szeregowo powodowałaby spadki ciśnienia.
 
Dysze do opryskiwacza. W opryskiwaczach polowych najczęściej stosuje się rozpylacze ciśnieniowe, dzięki którym substancja przepływa przez odpowiednio ukształtowane kanały, a po ich opuszczeniu dochodzi do rozbicia na krople. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rozpylaczy:
 
- rozpylacze wirowe – wytwarzają strumień rozpylonej cieczy w kształcie stożka, który, w zależności od konstrukcji przedmiotu, może być pusty lub pełny
- rozpylacze szczelinowe – posiadają eliptycznie zakończony kanał, z którego wypływa strumień cieczy w postaci wachlarza
- rozpylacze niskoznoszeniowe – wyposażone w kalibrowaną kryzę, która ma za zadanie obniżać ciśnienie cieczy na wylocie dyszy, dzięki czemu zmniejsza się ilość małych kropel
- rozpylacze eżektorowe – dzięki wewnętrznemu układowi napowietrzania kropel, te po zetknięciu się z opryskiwaną powierzchnią, mogą ulec rozbiciu na mniejsze krople
- rozpylacze dwustrumieniowe – tworzą dwa wachlarzowe strumienie cieczy tworzące między sobą kąt 60°. Umożliwiają równomierne naniesienie cieczy na pionowe i boczne części roślin
- rozpylacze krańcowe – zazwyczaj są to asymetryczne rozpylacze eżektorowe zamontowane na obydwu końcach polowej belki
- rozpylacze hydrauliczno-pneumatyczne – dzięki możliwości zmiany ciśnienia doprowadzanego powietrza, pozwalają na zmianę wielkości i prędkości kropel cieczy roboczej
 
Istnieje szereg niezbędnych części do opryskiwacza. Pompa do opryskiwacza, dysze do opryskiwacza i inne wymienione wyżej segmenty to tylko część niezbędnych elementów tego urządzenia. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o zespole rozwadniania środków chemicznych czy elektronice, jednak te przez nas opisane, należą do najbardziej istotnych podzespołów.

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Ważne informacje
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem). Sprzedaż prowadzimy wyłącznie do wyczerpania zapasów -strona nie odzwierciedla aktualnego stanu magazynowego. W przypadku braku towaru, towaru na zamówienie lub dłuższego terminu dostawy, prosimy o kontakt ze sklepem celem potwierdzenia dostępności i aktualnej ceny!