Strona główna » Środki ochrony roślin » Chwastobójcze » ORKAN 350SL 1l
ORKAN 350SL 1l-22291

ORKAN 350SL 1l

Średnia ocena (5/5):
Średnia ocena 5/5
(głosów 1)

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 13,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier (płatność przelewem) - 18,00 zł
Kurier (płatność za pobraniem) - 26,00 zł
Przesyłka pocztowa (płatność przelewem) - 13,00 zł
Przesyłka pocztowa (płatność za pobraniem) - 19,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Numer MIZAR:15877

Kod EAN: 5907660105548

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 miesiące

Możesz złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem: 15 873 24 12

Cena brutto: 25,90 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Opinie o produkcie (1)
 • Historia zakupów (46)

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach.

Właściwości i zastosowanie:

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Środek pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe w dawce 5l/ha:

chwastnica jednolistna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty wrażliwe w dawce 7-8 l/ha:

bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata
Parametry fizyko-chemiczne:

Koncentrat do sporządzania roztworu wodnego. zawierający substancje aktywne  tj.: Sól izopropyloaminowa glifosatu oraz MCPA.

  Wygląd:  Ciecz oleista, o barwie rdzawo żółtej
  Zapach:  Charakterystyczny dla amin
  Rozpuszczalność w wodzie:  Nieograniczona
  Temperatura krzepnięcia:  poniżej -10 °C
  Temperatura wrzenia:  ok. 103,5 °C
  Temperatura zapłonu:  Nie dotyczy
  Samozapalność:  Produkt nie jest samozapalny
  Właściwości wybuchowe:  Brak
  Właściwości utleniające:  Brak
  Gęstość w 20 °C:  1,140 ÷ 1,160 g/cm3
  Napięcie powierzchniowe:  28 .10-3 N/m
  Wartość pH w 20 °C:  5,0 ÷ 6,0

Dawkowanie oraz metoda wprowadzania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha (80 ml/100 m2)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha (50-80 ml/ 100 m2)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: – 1
  Zalecana ilość wody: 300 kl./ha (3l/100 m2)
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty i korzenie jabłoni. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

Przeciwwskazania:

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Środka nie stosować przed wschodami chwastów, na rośliny mokre lub przed spodziewanym deszczem.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo - nie dotyczy.

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzenia  cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z wyłączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania środków ochrony roślin. Przechowywać z dala od źródła ciepła, w temp. nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed kontaktem z metalami. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres trwałości: 2 lata. Stosowanie środka po tym czasie wymaga uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Toksyczność i środki ostrożności:

Produkt drażniący. Działa drażniąco na skórę Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegania zatruciu) - nie dotyczy.
Okres od dnia zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji) - nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz) - nie dotyczy.
Ochrona stosującego środki ochrony roślin
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Ochrona środowiska
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpiecznej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów , w tym także do traktowania go jako surowce wtórne. W przypad

Ocena produktu: Ocena produktu 5/5 Data napisania recenzji:

Produkt dobrej jakości, duży plus za szybką wysyłkę.

Klient: sl...yk, data zakupu 04-06-2020 15:53

Klient: Da...ka, data zakupu 10-06-2019 05:53

Klient: Da...ka, data zakupu 27-05-2019 09:08

Klient: Ma...ur, data zakupu 09-02-2019 20:04

Klient: Ka...ki, data zakupu 08-10-2018 14:55

Klient: Ra...ek, data zakupu 26-07-2018 11:36

Klient: Da...ak, data zakupu 20-06-2018 18:54

Klient: Ma...uk, data zakupu 06-06-2018 05:17

Klient: An...la, data zakupu 25-05-2018 10:03

Klient: Kr...ał, data zakupu 10-04-2018 22:46

Klient: da...ak, data zakupu 27-08-2017 12:37

Klient: Ma...aj, data zakupu 09-08-2017 14:20

Klient: Wo...ki, data zakupu 12-07-2017 11:24

Klient: ..., data zakupu 04-07-2017 18:39

Klient: Bo...ko, data zakupu 21-06-2017 19:05

Klient: Kr...cz, data zakupu 31-05-2017 09:38

Klient: Ki...ur, data zakupu 17-05-2017 12:22

Klient: Ma...ka, data zakupu 16-05-2017 22:10

Klient: Ma...ka, data zakupu 11-05-2017 11:18

Klient: Ad...as, data zakupu 10-05-2017 21:38

Klient: Da...ki, data zakupu 04-05-2017 17:29

Klient: MA...IK, data zakupu 03-05-2017 13:46

Klient: Ag...uś, data zakupu 03-05-2017 13:28

Klient: Zd...ół, data zakupu 26-04-2017 14:29

Klient: Re...sz, data zakupu 30-03-2017 22:53

Klient: Ry...kI, data zakupu 21-03-2017 08:19

Klient: ol...ka, data zakupu 09-10-2016 18:35

Klient: Ja...ek, data zakupu 26-09-2016 12:40

Klient: Da...er, data zakupu 29-08-2016 18:48

Klient: Ry...ki, data zakupu 10-08-2016 11:20

Klient: Gr...ik, data zakupu 25-07-2016 18:16

Klient: Zb...ul, data zakupu 11-07-2016 11:42

Klient: MA...IK, data zakupu 19-06-2016 19:15

Klient: do...ak, data zakupu 16-06-2016 12:46

Klient: Ka...ak, data zakupu 09-06-2016 16:06

Klient: Sł...wa, data zakupu 09-06-2016 07:31

Klient: KA...UĆ, data zakupu 08-06-2016 10:33

Klient: An...uk, data zakupu 02-06-2016 15:39

Klient: Ma...ki, data zakupu 29-05-2016 11:45

Klient: ry...ak, data zakupu 17-05-2016 21:49

Klient: Pi...ki, data zakupu 20-04-2016 12:52

Klient: Te...al, data zakupu 15-04-2016 08:16

Klient: Mi...ek, data zakupu 31-07-2015 07:32

Klient: AL...KA, data zakupu 29-07-2015 22:11

Klient: JA...AL, data zakupu 22-07-2015 09:29

Klient: Ma...ki, data zakupu 28-05-2012 16:07

Pozostałe produkty z kategorii
REGLONE 200SL 1l-18478

REGLONE 200SL 1l

Towar chwilowo niedostępny zapytaj o cenę i termin dostawy. Telefon: 15 873 24 12
Aurelit 70WG 0,25kg zam. Sencor Maestro-30585

Aurelit 70WG 0,25kg zam. Sencor Maestro

Towar chwilowo niedostępny zapytaj o cenę i termin dostawy. Telefon: 15 873 24 12

Kontakt

 • MIZAR Zaręba Spółka Jawna
  Rzeczyca Księża 32
  23-230 Trzydnik Duży
  NIP: 862-10-40-750
 • TelefonZamówienia:
  15 873 24 12
  15 687 50 01
  510 234 234
  Informacje techniczne:
  15 687 50 02
 • E-mail:kontakt@mizar.com.pl
 • Godziny działania sklepuObsługa telefoniczna : Poniedziałek - Piątek 7:00 - 17:00 Sobota 7:00 - 14:00
Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem). Sprzedaż prowadzimy wyłącznie do wyczerpania zapasów -strona nie odzwierciedla aktualnego stanu magazynowego. W przypadku braku towaru, towaru na zamówienie lub dłuższego terminu dostawy, prosimy o kontakt ze sklepem celem potwierdzenia dostępności i aktualnej ceny!