Strona główna » Ważne informacje » Przyczepy rolnicze, układy hamulcowe, jak je dobrać?

Przyczepy rolnicze, układy hamulcowe, jak je dobrać?

Data dodania: 24-08-2020
Przyczepy rolnicze posiadają pneumatyczny lub hydrauliczny układ hamulcowy. Czytając ten artykuł dowiesz się jak je dobrać do konkretnego ciągnika i zestawu.

1. Pneumatyczny układ hamulcowy

2. Hydrauliczny układ hamulcowy

3. Typy przyczep rolniczych

4. Kryteria doboru przyczepy

5. Zasady bezpieczeństwa przy sprzęganiu przyczepy z ciągnikiem
6. Rola transportu w gospodarstwie rolnym

 

W obecnych czasach w każdym gospodarstwie rolnym znajduje się ciągnik służący do obsługi przyczep i maszyn rolniczych. Przewożenie ładunków przy pomocy zestawu transportowego związane jest z potrzebą stosowania odpowiednich środków i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w gospodarstwie oraz na drogach publicznych. Najważniejszy element w tym zakresie stanowi układ hamulcowy przyczepy, który zapewnia dobrą współpracę z ciągnikiem, szybką reakcję i bezpieczną drogę hamowania zestawu.

 

1. Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy rolniczej

Tradycyjny pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy do ciągnika rolniczego funkcjonuje dzięki sprężonemu powietrzu atmosferycznemu. Mechanizm utrzymuje w instalacji stałe, wysokie ciśnienie. Hamowanie następuje w przypadku zmiany tego ciśnienia przy pomocy uruchamianego pedałem zaworu pneumatycznego. Po zużyciu powietrze uzupełnia sprężarka, która jest napędzana silnikiem pojazdu.

Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy wymaga stałej kontroli, gdyż w procesie sprężania powietrza wytrąca się woda, którą należy regularnie usuwać ze zbiornika. Jej obecność w układzie grozi zimą spowodowaniem zamarznięcia całego podzespołu.

Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy rolniczej może występować jako jedno i dwuprzewodowy. Różnica ta związana jest z konstrukcją systemu sterowania hamulcami. W układzie jednoprzewodowym przewód łączący ciągnik z przyczepą zasila instalację w sprężone powietrze i jednocześnie steruje włączaniem hamulców. W przypadku układu dwuprzewodowego funkcje te spełniają oddzielnie dwa przewody.

Pneumatyczny układ hamulcowy jednoprzewodowy powoduje uruchomienie hamulców, gdy w przewodzie łączącym ciągnik z przyczepą zostanie obniżone ciśnienie, natomiast w układzie dwuprzewodowym sterowanie odbywa się przez zwiększenie tego ciśnienia.
  Pneumatyczny układ hamulcowy dwuprzewodowy stosuje się głównie w przyczepach o większej masie

Konstrukcja jednoprzewodowa, z powodu całkowitego i natychmiastowego wykorzystania sprężonego powietrza, nie pozwoliłaby na bezpieczne hamowanie cięższego zestawu transportowego

Zdarza się, że ciągnik i przyczepa mają inne rodzaje układu hamulcowego, jednak dzięki odpowiednim zabiegom modernizacyjnym udaje się połączyć układ jednoprzewodowy z dwuprzewodowym. Istnieje pewien wyjątek: przy doczepianiu dwóch przyczep, obydwie powinny mieć taki sam pneumatyczny układ hamulcowy

W zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dużą rolę odgrywają korektory siły hamowania regulujące ilość ciśnienia powietrza przesyłanego do siłowników pneumatycznych. Regulacja odbywa się pod naciskiem obciążenia na resory przyczepy, które wskutek ugięcia zmieniają pozycję ramienia korektora i regulują ilość podawanego powietrza w zależności od stopnia załadowania przyczepy.


 

2. Hydrauliczny układ hamulcowy w przyczepie rolniczej

Podstawowy hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy rolniczej najczęściej działa na zasadzie prasy hydraulicznej. Kierowca naciskając pedał hamulca tłoczy płyn nieściśliwy wypełniający hydrauliczny układ hamulcowy do tłoków znajdujących się w cylindrach hamulców kół. Tłoki kół przednich mają większą powierzchnię niż tłoki w tylnych. Dzięki temu siła hamowania kół przednich jest większa niż tylnych. Największą zaletą hydraulicznego układu hamulcowego jest to, że siła hamowania zostaje rozłożona równo na koło prawe i lewe, czego nie zapewniały stosowane wcześniej układy cięgieł.

Hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy ma znacznie prostszą budowę niż pneumatyczny, co powoduje mniejszą awaryjność i łatwiejszą obsługę.

 

Kolejną jego zaletę stanowi wysokie ciśnienie robocze, które ogranicza ilość siłowników. Dzięki temu hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy jest zdecydowanie tańszy.

Układ zasila się olejem hydraulicznym z hydrauliki siłowej ciągnika. Gdy kierowca ciągnika wciśnie pedał hamulcowy, odpowiedni zawór przekaże ciśnienie z pompy hydraulicznej i uruchomi układ hamulcowy przyczepy. Hydrauliczny układ hamulcowy daje możliwość sterowania siłą hamowania przez odpowiednie wciśnięcie pedału hamulcowego w ciągniku. Silniejszy nacisk powoduje zwiększenie ciśnienia oleju przekazanego do układu przyczepy, która dzięki temu zahamuje skuteczniej.

Prosty hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy posiada jedną zasadniczą wadę: brak możliwości samoczynnego zahamowania przyczepy w przypadku jej niezamierzonego odłączenia od ciągnika

Uniemożliwia to zarejestrowanie przyczepy, ale wada usuwana jest powszechnie przez montaż dodatkowych elementów: specjalnego zaworu bezpieczeństwa i akumulatora hydraulicznego. W przypadku odłączenia przyczepy podczas jazdy specjalny łańcuch przymocowany do ciągnika uruchamia zawór bezpieczeństwa, przez co ciśnienie oleju zmagazynowanego w akumulatorze hydraulicznym uruchamia natychmiast siłowniki hamulcowe.

 

 

3. Typy przyczep rolniczych

W produkcji rolnej istnieje szeroki wachlarz przyczep różniących się między sobą przeznaczeniem i związaną z nim budową. W uproszczony sposób możemy je podzielić na kilka typów:

uniwersalne – przystosowane do przewozu większości produktów rolnych,

do przewozu zwierząt – umożliwiają transport zwierząt żywych,

przeładunkowe – stosowane jako alternatywne źródło transportu od maszyny, np. kombajnu pracującego w polu, do docelowego środka transportu (samochodu ciężarowego z naczepą), dzięki czemu ograniczają czas przestoju maszyny,

budowlane – do transportu materiałów budowlanych i - dzięki wzmocnionej konstrukcji - innych bardzo ciężkich materiałów,

do transportu kontenerów lub pojemników – wyposażone najczęściej w dodatkowe urządzenia do załadunku i rozładunku kontenera,

samozbierające – umożliwiające zautomatyzowanie załadunku i rozładunku sianokiszonki, słomy itp.

rozrzutniki obornika – do transportowania i rozrzucania obornika, kompostu lub wapna dolomitowego po powierzchni pola,

cysterny, beczki, beczkowozy – służące do transportu określonych materiałów ciekłych lub sypkich.

 

4. Kryteria doboru przyczepy do ciągnika rolniczego

Masa, rodzaj przewożonych ziemiopłodów i innych materiałów, intensywność zadań przewozowych, wydajność maszyn zbierających, odległość przewozów - to główne czynniki wpływające na dobór rodzaju i wielkości przyczepy. Czynnikami ograniczającymi jest liczba i siła uciągu posiadanych ciągników. Ładowność oraz objętość skrzyni ładunkowej to cechy również brane pod uwagę.

Najważniejsze jest, aby ładowność przyczepy i jej zapotrzebowanie na moc uciągu nie przekraczała możliwości ciągnika

Celem tej oceny jest weryfikacja dostosowania wielkości przyczepy do potrzeb przewozowych gospodarstwa i mocy ciągników, z uwzględnieniem uwarunkowań indywidualnych rolniczo-produkcyjnych i topograficznych.


 

Zapotrzebowanie przyczep na moc ciągnika

Ładowność przyczepy (t)

Moc ciągnika

(KW)

Ładowność przyczepy (t)

Moc ciągnika

(KW)

<3

16-20

10-12

56-74

3-4

19-23

12-14

67-87

4-5

24-29

14-16

77-100

5-6

30-36

16-18

88-113

6-7

35-42

18-20

98-126

7-8

40-49

20-22

109-138

8-9

45-55

22-24

120-151

9-10

51-61

 

 

 

W praktyce rolniczej ciągniki o podanych w powyższej tabeli zakresach mocy charakteryzują się siłą uciągu wymaganą do pokonania oporów przetaczania w pełni obciążonej przyczepy. Te szerokie zakresy zapotrzebowania na moc ciągników wynikają między innymi z różnych warunków pracy zestawów transportowych, takich jak: pochylenia terenu, rodzaju podłoża, konstrukcji skrzyni ładunkowej (burtowa, skorupowa), rodzaju układu jezdnego i ogumienia, a także stopnia obciążenia przyczepy.

 

5. Zasady bezpieczeństwa przy sprzęganiu przyczepy z ciągnikiem rolniczym

W artykule omówiliśmy jakie znaczenie dla bezpieczeństwa przewozu materiałów i płodów rolnych ma układ hamulcowy przyczepy rolniczej i jej dobór do mocy posiadanego ciągnika. Nie należy zapominać też o zasadach, którymi powinniśmy kierować się przygotowując zestaw do pracy:

 • Podczas sprzęgania nikt nie powinien znajdować się pomiędzy ciągnikiem a przyczepą.
 • Sprzęganie można rozpocząć po wyłączeniu silnika i unieruchomieniu pojazdu za pomocą hamulca postojowego.
 • Zaczep przyczepy powinien być wyposażony w sprężynę, co ułatwia łączenie przez jedną osobę. W przypadku braku sprężyny, można wyposażyć go w podporę z regulacją wysokości.
 • Po zaczepieniu dyszla przyczepy z zaczepem transportowym ciągnika należy zabezpieczyć sworzeń zaczepowy zawleczką (jeśli nie jest to zaczep automatyczny).
 • Instalację elektryczną należy połączyć z instalacją elektryczną ciągnika oraz zabezpieczyć gniazdo przed wysunięciem.
 • Instalację hydrauliczną przyczepy należy połączyć z końcówką instalacji hydraulicznej ciągnika. Przy tych czynnościach trzeba używać rękawic ochronnych.
 • Połączyć instalację hamulca roboczego.
 • Po zakończeniu agregowania sprawdzić połączenie zaczepu, działanie instalacji elektrycznej, hamulca roboczego oraz układów.
 • Przyczepy rolnicze wyposażone w hamulce typu bezwładnościowego mogą być sprzęgane z ciągnikiem pod warunkiem, że łączna masa przyczepy z transportowanym ładunkiem nie przekroczy 5 000 kg (niedopuszczalne jest łączenie takich środków transportowych w podwójne zestawy).

 

Nie wolno:

 • Wykorzystywać przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Użytkować przyczepy w czasie jazdy z rozpiętymi i opuszczonymi burtami.
 • Przewozić ludzi na błotnikach ciągnika, dyszlach, zaczepach, pomostach i w przyczepie.
 • Wchodzić na przyczepę i schodzić z niej w trakcie jazdy.
 • Pozostawiać kluczyków w stacyjce ciągnika po opuszczeniu kabiny.
 • Prowadzić prac pod uniesioną i niezabezpieczoną skrzynią przyczepy.

 

Zasady związane z bezpieczeństwem i wyposażeniem przyczep oraz zestawów transportowych regulowane są przez:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013, poz. 951).

Ustawa - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137).


6. Rola transportu w gospodarstwie rolnym

Zadaniem transportu rolniczego jest przemieszczanie różnorakich ładunków, takich jak środki produkcji oraz produkty i materiały pomocnicze. Sprawność przepływu towarów w gospodarstwach uzależnia się w głównym stopniu od wyposażenia gospodarstw w techniczne środki produkcji w postaci urządzeń transportowych. Istotną rolę odgrywają również czynności manipulacyjne (załadunek, wyładunek, składowanie, konfekcjonowanie) wykonywane wewnątrz gospodarstwa, jak również poza nim.

W procesie produkcji rolnej najważniejszy jest ciągnik oraz odpowiednio dobrana do jego mocy i potrzeb gospodarstwa przyczepa

 

Nowoczesne technologie produkcji i wzrost masy przewożonych produktów rolnych powodują konieczność stałego doskonalenia organizacji procesów przewozowych. Zwiększenie wydajności przewozów uzyskać można głównie przez zwiększenie ładowności oraz prędkości środków przewozowych.

Do sprawnego funkcjonowania nowoczesnego gospodarstwa rolnego niezbędny jest nie tylko wydajny park maszynowy, ale także odpowiednio dobrany zestaw środków transportowych

 

To kwestia szczególnie ważna np. w okresie żniw, kiedy liczy się każda przyczepa do przewozu plonu z pola do gospodarstwa. Wykorzystywane w tych pracach kombajny zbożowe to maszyny bardzo drogie, których koszty eksploatacji są stosunkowo wysokie. Ich przestoje, spowodowane niedostateczną liczbą środków transportowych do odbioru zebranego plonu, wydłużają czas zbioru i zwiększają jego koszty.

Produkty rolne charakteryzuje duża różnorodność ze względu na ich cechy fizyczne (ciecze, materiały objętościowe, substancje sypkie) i odległość transportu. Właściwości te warunkują ich podatność do transportu i przeładunku, a zatem wymuszają stosowanie odpowiednich środków transportu.

Właściwe wykorzystanie parametrów technicznych środka transportowego zmniejsza nakłady czasu pracy, robocizny i obniża koszty produkcji rolnej.


Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Ważne informacje

Dane do wpłaty

MIZAR
Konto PKO BP S.A.
pko bank konto mizar
12 1020 3235 0000 5902 0006 9906


Dane do przelewu bankowego zagranicznego:

Nazwa konta:
PLN
MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Numer IBAN: PL12102032350000590200069906
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Nazwa banku: PKO BP S.A.

EURO
MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA
Numer IBAN: PL19102032350000510201071406
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Nazwa banku: PKO BP S.A

Systemy płatności

 • PayU
 • Credit Agricole Raty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Katalogi Granit

Uprawa ziemi, technika gnojowicy i ochrona roślin:
Uprawa ziemi, technika gnojowicy i ochrona roślin
Zobacz wszystkie katalogi 1-13
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem). Sprzedaż prowadzimy wyłącznie do wyczerpania zapasów -strona nie odzwierciedla aktualnego stanu magazynowego. W przypadku braku towaru, towaru na zamówienie lub dłuższego terminu dostawy, prosimy o kontakt ze sklepem celem potwierdzenia dostępności i aktualnej ceny!