Strona główna » System odciążania przewodów ÖldruckMaster

System odciążania przewodów ÖldruckMaster

Nowoczesne rolnictwo coraz częściej i intensywniej korzysta z systemów hydrauliki siłowej.
Najbardziej znanym zastosowaniem takich systemów są przyczepy samowyładowcze tzw
wywrotki. Rośnie również liczba innych maszyn np. uprawowych w których wykorzystywana
jest hydraulika siłowa. Dzięki temu praca jest wydajniejsza a przede wszystkim lżejsza dla
operatora. Niestety jak w każdym systemie zdarzają się sytuacje w których korzystanie z
dobrodziejstw techniki jest utrudnione.

Jedną z takich sytuacji jest wzrost ciśnienia w instalacji maszyny, utrudniający podłączenie jej
do ciągnika. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce gdy chcemy podpiąć np: agregat uprawowy
lub pługi obrotowe, które przez kilka godzin wystawione były na działanie słońca. Wskutek
temperatury, wewnątrz przewodów i siłowników rośnie ciśnienie a w efekcie pojawia się
problem w postaci blokowania zaworu wtyki przez olej. Uniemożliwia to spięcie układu
maszyny z układem ciągnika. Powszechną praktyką w takim przypadku jest energiczne
uderzenie końcówką zaworu wtyki np: w ramę maszyny powodujące odblokowanie zaworu i
wyciek pewnej ilości oleju, a w konsekwencji obniżenie ciśnienia w układzie hydraulicznym
maszyny i możliwość spięcia szybkozłącza. Niestety rozwiązanie to wiąże się z ryzykiem
uszkodzenia zaworu wtyki oraz niekontrolowanym wyciekiem oleju.

W trosce o środowisko i komfort operatora opracowano system ÖldruckMaster. Jest to
mobilny system odciążania przewodów hydraulicznych pod ciśnieniem. Pozwala on
bezpiecznie wyrównać ciśnienie w układzie maszyny i ciągnika, bez ryzyka wycieków oleju i
uszkodzenia szybkozłącza.

Szybkozłączka
Fot. 1. System ÖldruckMaster – wersja gniazdo

Aby system zadziałał należy wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć żółty wtyk (oznaczony +) systemu ÖldruckMaster do gniazda ciągnika
2. Podłączyć wtyk układu hydraulicznego maszyny do zielonego gniazda systemu
ÖldruckMaster (oznaczony -)
3. Na krótką chwilę należy wcisnąć dźwignię rozdzielacza w ciągniku aby impuls oleju
odblokował zawór systemu ÖldruckMaster i tym samym wyrównał ciśnienie w obu
układach.
4. Po wyrównaniu ciśnienia odłączyć wtyk układu maszyny
5. Odłączyć system ÖldruckMaster od ciągnika
6. Podłączyć wtyk układu maszyny do gniazda rozdzielacza ciągnika.
W przypadku podłączania np. 2 lub więcej szybkozłączy pod zwiększonym ciśnieniem należy
te kroki wykonać dla każdego przyłącza.
System odciążania przewodów hydraulicznych ze względu na swoją budowę ogranicza
przepływ oleju, dlatego też zaleca się jego demontaż na czas normalnego użytkowania
systemu hydraulicznego.

System ten zbudowany jest z trzech głównych elementów:
  • · wtyku typu euro
  • · gniazda euro
  • · elementu łączącego w którym zamontowane jest sprzęgło umożliwiające wyrównanie ciśnienia w układach maszyny i ciągnika
Istnieją dwie wersje systemu ÖldruckMaster: wtyk oraz gniazdo. Różnica pomiędzy nimi
polega na tym, że w wersji „wtyk” zmodyfikowany jest grzybek gniazda, a w wersji
„gniazdo” modyfikacji uległ grzybek wtyki.
Aby wyjaśnić działanie tego rozwiązania posłużymy się przykładem systemu w wersji
„wtyk”. Grzybek gniazda systemu odciążania przewodów jest spłaszczony na równo z tylną
ścianką gniazda. 
alt
Rys. 2 Porównanie standardowego gniazda szybkozłącza hydraulicznego typu euro i gniazda
systemu odciążania przewodów.


A – gniazdo standardowe z pełnym grzybkiem
B – gniazdo systemu odciążania ze spłaszczonym grzybkiem

Sprężyny zaworów (grzybków) w gnieździe i wtyce mają zbliżoną twardość. W przypadku
bezpośredniego łączenia standardowego gniazda z wtykiem pod ciśnieniem oba zawory mają
podobny opór, dlatego nie jest możliwe spięcie szybkozłącza bez rozszczelnienia zaworu
wtyki i wycieku oleju. Dzięki modyfikacji grzybka we wtyce systemu ÖldruckMaster
zwiększony zostaje zakres pracy sprężyny w zaworze gniazda. Zawór gniazda ze
spłaszczonym grzybkiem ustępuje bardziej niż w standardowym gnieździe, co pozwala na
spięcie złącza bez rozszczelnienia zaworu wtyki.
alt
Rys. 3 Porównanie standardowego gniazda typu euro i gniazda systemu odciążania
przewodów spiętych z wtyką pod ciśnieniem.


A – gniazdo standardowe z pełnym grzybkiem – ponieważ grzybek gniazda jest maksymalnie
wciśnięty nie można spiąć złącza bez wciśnięcia grzybka wtyki a tym samym rozszczelnienia
wtyki
B – gniazdo zmodyfikowane ze spłaszczonym grzybkiem – skrócony grzybek gniazda
pozwala na spięcie złącza bez rozszczelnienia wtyki.
Dzięki tej modyfikacji gniazda rozwiązany został problem niekontrolowanego wycieku oleju.
Następnym etapem działania systemu jest otworzenie zaworu wtyki i wyrównanie ciśnienia w
obu złączach. Realizowane jest to za pomocą specjalnego zaworu sprzęgłowego
umieszczonego pomiędzy wtyką a gniazdem systemu ÖldruckMaster. W momencie
uruchomienia rozdzielacza w ciągniku, impuls oleju uruchamia zawór sprzęgłowy. Trzpień
zaworu naciska na tylną część spłaszczonego grzybka przesuwając go w kierunku wtyki i tym
samym otwierając zawór wtyki pod ciśnieniem
alt
Rys. 4 Schemat działania zaworu sprzęgłowego w systemie ÖldruckMaster.

A – zawór sprzęgłowy przed uruchomieniem rozdzielacza w ciągniku
B – zawór sprzęgłowy w chwili uruchomienia rozdzielacza – trzpień zaworu sprzęgłowego za
posrednictwem spłaszczonego grzybka wciska zawór wtyki.
Ponieważ w systemie tym zastosowano standardowe sprężyny zaworów mają one taką samą
twardość, dzięki czemu po wyrównaniu ciśnienia wszystkie zawory szybkozłączy pozostają
otwarte. Umożliwia to przepływ oleju w obu kierunkach, lecz z uwagi na zmniejszony
prześwit zmniejsza się przepustowość złącza, dlatego zaleca się demontaż systemu
ÖldruckMaster na czas normalnego użytkowania systemu hydraulicznego. Zobacz wszystkie poradniki
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem). Sprzedaż prowadzimy wyłącznie do wyczerpania zapasów -strona nie odzwierciedla aktualnego stanu magazynowego. W przypadku braku towaru, towaru na zamówienie lub dłuższego terminu dostawy, prosimy o kontakt ze sklepem celem potwierdzenia dostępności i aktualnej ceny!